★ - Reiki 1st Degree - FHT Accredited

★ - Reiki 2nd Degree - FHT Accredited

★ - Reiki 2nd Degree - Accredited Practitioner - FHT, RF & CNHC Accredited

★ - Reiki Master Practitioner

★ - Reiki Master Teacher